ส่งต่อความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก ด้วย Upcycling T-Shirt Charitable Collection for COVID-19