เม้งและนายสู้ภัย COVID-19 ตอนที่ 6 บ๊ายบายขยะเสี่ยงติดเชื้อ....ขอบคุณอีกหนึ่งฮีโร่ของเรา