พลาสติก “พระเอก” ที่มาช่วยลดเชื้อ ลดสัมผัส ลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19