เม้งและนายสู้ภัย COVID-19 ตอนที่ 3 หน้ากากอนามัย ใช้และทิ้งอย่างไรดี