เม้งและนายสู้ภัย COVID-19 ตอนที่ 1 ขยะจากอาหาร delivery ล้นบ้านแล้ว...ทำไงดี