GC ร่วมสนับสนุนงานวิ่งรักษ์โลก “SET RUN BANGKOK 2020” ด้วยเสื้อวิ่งจากขวดพลาสติกใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ร่วมกับนักวิ่งจากชมรมวิ่ง GC จำนวนกว่า 10 คน เข้าร่วมงาน “SET RUN BANGKOK 2020” ภายใต้แนวคิด “วิ่งด้วยใจ วิ่งรักษ์โลก วิ่งสร้างสุขภาพ” จัดโดยเครือเนชั่น ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ณ อาคารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (พระราม 9) ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักทั้งประเภท 5.6 กม. และ 11.7 กม.

ทั้งนี้ GC ได้สนับสนุนเสื้อวิ่ง GC Upcycling T-shirt ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 2,600 ตัว ซึ่งเสื้อนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของการจัดการขยะพลาสติกด้วยการคัดแยกอย่างถูกวิธีและนำไปผ่านกระบวนการอัพไซคลิงจนได้ออกมาเป็นเสื้อวิ่งรักษ์โลก ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ขยะไม่เป็นขยะอีกต่อไป นอกจากจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังได้มีความภูมิใจว่าเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่ามากที่สุด