GC ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ (Collaborative Projects) ได้แก่ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand / Upcycling Plastic Waste, โครงการ ThinkCycle Bank, โครงการ Public Private Partnership (PPP Plastic) และ โครงการ Our Khung BangKachao
โดยในปี 2019 เราได้จัดเก็บและคัดแยกขยะไปแล้วทั้งสิ้น ดังนี้

ปริมาณรวมขยะทั้งหมดที่เก็บได้ทุกโครงการ*

กก.
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ลดได้**
439 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด***
48,797 ต้น

* ยกเว้นขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ (Other Recyclable Materials) ที่เก็บได้ในโครงการ PPP Plastic เนื่องจากเกณฑ์การจัดเก็บและคัดแยกประเภท มีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆ

** ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ลดได้จากการไม่นำขยะไปฝังกลบ โดยปริมาณดังกล่าวไม่รวมขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ (Other Recyclable Materials) จากโครงการ PPP Plastic
ที่มา: Emission Factor - TGO Carbon Footprint of Product Guideline 2018,

*** เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่ที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในหนึ่งปี โดยปริมาณดังกล่าวไม่รวมขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ (Other Recyclable Materials) จากโครงการ PPP Plastic
ที่มา: Emission Factor - Care the Bear

GC Circular Living Story

Circular Living

ไลฟ์สไตล์

“รักเรา รักษ์โลก”

เรื่องง่ายๆ ทำได้ในทุกวัน

Circular Living ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแบบของ GC

Circular Economy
“Circular Economy” หรือ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” คือ หลักการดำเนินธุรกิจที่มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบตั้งแต่การเลือกใช้ทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การใช้ การจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดของเสียให้ได้มากที่สุดตลอดทุกกระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่นยืน โดย GC เราดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy มาอย่างต่อเนื่อง

GC Circular Living
GC Circular Living คือ แนวทางของ GC ในการนำมาหลัก Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดย GC อยากเชิญชวนทุกคน ให้นำแนวคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทุกทรัพยากรที่ใช้ เข้าใจว่าทรัพยากรที่เราใช้นั้น มีอย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไป เราจึงควรใช้ด้วยความรับผิดชอบและหวงแหน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการใช้อย่างประหยัด ใช้ซ้ำ แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้น่าใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเมื่อใช้แล้ว มีการแยก ทิ้ง และกำจัดอย่างถูกวิธี เพียงเท่านี้ ทุกคนก็สามารถดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้

อ่านเพิ่มเติม

Circular Living Project Success

Upcycling the Oceans, Thailand – The First Collection

ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากขยะพลาสติกจากทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ที่ได้จากพลังใจของผู้คนหลากหลายที่อยากให้ทะเลไทยสะอาดสวยงาม เราลงมือเก็บขวดและถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งมาคืนชีวิตเป็นวัตถุดิบ ผสานกับการ Upcycling โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจ แปลงร่างขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นแรกของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกจากทะเลและชายฝั่งระยอง กลายเป็นเสื้อยืดสุดเท่....ผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นแรกของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว

เป้สีสวยสดใส จากการผสานนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก....ผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นแรกของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand และจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว

02 APRIL 2018

Circular Living Symposium

Sint id veniam officia consequat reprehenderit reprehenderit tempor amet. Fugiat tempor ex reprehenderit voluptate do laboris sint aliquip dolor adipisicing eiusmod duis fugiat aliqua. Ullamco aliqua do est eu reprehenderit commodo quis quis duis.

Sint excepteur aute voluptate dolore. Anim fugiat pariatur mollit minim ex sunt. Est eu reprehenderit cupidatat commodo. Eu laborum consequat excepteur .
Mr. Supattanapong
Pumechaow
Mr. Supattanapong
Pumechaow
Mr. Supattanapong
Pumechaow
Mr. Supattanapong
Pumechaow

GC Circular Living Project

ติดตามโครงการดีๆที่ เราขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบ GC Circular Living เพื่อให้เกิดเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

Blog