เปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยใส่ใจรักษ์โลก MCOT - Nine Entertain - Nov 3