GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง GC และ EnCo ร่วมจัดงาน Moment to Give ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ให้พนักงานในกลุ่ม ปตท. และกระทรวงพลังงานได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อัพไซคลิง เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล ณ บริเวณโถงอาคาร EnCo C โดยวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการ GC คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการใหญ่ EnCo เยี่ยมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้ในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด GC Circular Living

ภายในงาน GC ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้นำการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมร่วมผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกพลาสติก การขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล จนได้กลับมาเป็นสินค้าคุณภาพที่สร้างมูลค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว นอกจากผลิตภัณฑ์จาก Upcycling by GC Shop แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อัพไซคลิง จาก Stiebel Eltron Doitung และ PASAYA มาร่วมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในงานนี้ด้วย โดยทุกยอดการซื้อผลิตภัณฑ์จาก Upcycling by GC Shop หลังหักค่าใช้จ่าย จะบริจาคเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสาธารณกุศลต่อไป