ปฏิวัติวงการรีไซเคิล! พัฒนา “ลายน้ำดิจิตอล” คัดแยกขยะอย่างแม่นยำ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในกลุ่มบรรจุภัณฑ์

Digital Watermark หรือ “ลายน้ำดิจิทัล” กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากแบรนด์สินค้าใหญ่ ๆ ทั่วโลก อาทิ PepsiCo, Mondelēz และNestlé รวมไปถึง สมาคมธุรกิจในสหภาพยุโรปอย่าง AIM หรือ European Brands Association

“ลายน้ำดิจิตัล” ก็คือ เทคโนโลยีสำหรับการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งถูกค้นพบภายใต้โครงการ New Plastics Economy ของมูลนิธิ Ellen MacArthur เพื่อช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้ชื่อเรียกว่า "HolyGrail 2.0"

“ลายน้ำดิจิทัล” คือ รหัสที่มองไม่เห็น ขนาดเท่ากับดวงตราไปรษณียากรซึ่งซ่อนอยู่บนพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ และสามารถบรรจุข้อมูลด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผู้ผลิต รหัสสินค้าระดับหน่วยย่อยสุด (SKU) ประเภทของพลาสติก องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ รวมถึง ประเภทของสินค้าที่บรรจุ โดย “ลายน้ำดิจิตัล” นี้ สามารถตรวจจับและถอดรหัสได้ด้วยกล้องที่มีมาตรฐานความละเอียดสูงในสถานที่คัดแยกขยะ ซึ่งจะทำให้การคัดแยกขยะมีความแม่นยำมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ล่าสุด บริษัทธุรกิจและองค์กรพันธมิตรกว่า 85 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนของ AIM ได้ประกาศความร่วมมือที่จะช่วยกันประเมินว่า เทคโนโลยีนี้จะสามารถช่วยให้การคัดแยกขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เพราะความท้าทายเร่งด่วนอย่างหนึ่งของ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ในกรณีของบรรจุภัณฑ์ ก็คือ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องแม่นยำ

ปัจจุบัน สินค้าอุปโภคบริโภคหลายแบรนด์ได้ให้ความสนใจที่จะทดลองขยายผล “ลายน้ำดิจิตอล” ในระดับอุตสาหกรรม และเตรียมเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อพิสูจน์ศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ณ ขณะนี้ ที่จะเข้ามาปฏิวัติวิธีการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น

นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลแล้ว นวัตกรรม “ลายน้ำดิจิตอล” ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการจัดการระบบปลีกย่อยต่าง ๆ

เรียบเรียงจาก

https://www.plasticstoday.com/packaging/digital-watermarks-recycling-plastic-packaging-who-what-why-and-where

http://www.aim.be/news/pioneering-digital-watermarks-for-smart-packaging-recycling-in-the-eu/