เกาหลีใต้ทุ่มลงทุน พัฒนาไบโอพลาสติก สนับสนุนธุรกิจภาคเอกชน ปั้นเทคโนโลยีชีวภาพสีขาว พร้อมส่งเสริมทางการค้า แก้ไขปัญหาขยะ-ลดโลกร้อน

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมทุ่มเงินลงทุน 3,000 ล้านวอน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในการพัฒนาและทำการค้าด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพสีขาวเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีนี้ คือ การแทนที่วัสดุที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมเคมีด้วยวัสดุจากจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ โดยพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีนี้ ผลิตจากแหล่งชีวมวลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น้ำมันและไขมันจากพืช รวมทั้ง แป้งจากข้าวโพด

ในเกาหลีใต้ บริษัทปิโตรเคมีและเทคโนโลยีการหมักรายใหญ่เช่น LG Chem และ CJ CheilJedang กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ แต่ความคืบหน้ายังเป็นไปค่อนข้างช้า เนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่สูงและตลาดในประเทศยังมีขนาดเล็ก รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีแผนการที่จะเร่งดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลักดันทางการค้า และการพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะ โครงการมีกำหนดที่จะเปิดตัวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 15 ประเภท จากวัสดุที่ย่อยสลายได้และดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เช่น PLA และ PBAT โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย ของใช้ในชีวิตประจำวัน และวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

ในระยะยาว รัฐบาลเกาหลีใต้จะให้การสนับสนุนกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจร รวมทั้งการผลิตครั้งละมาก ๆ สำหรับการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และคาดว่าจะให้การสนับสนุนระบบการจัดการพลาสติกชีวภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย

เรียบเรียงจาก

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=56218