ญี่ปุ่นเร่งลดขยะ! เตรียมออกกฎหมาย บังคับภาคธุรกิจ รีไซเคิลพลาสติกที่ใช้ภายในสำนักงาน

ในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและสร้างขยะพลาสติกต่อหัวประชากรมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเร่งส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง โดยล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมชงกฏหมายที่กำหนดให้บริษัทและโรงงานต่าง ๆ (ยกเว้นธุรกิจขนาดเล็ก) ต้องดำเนินการรีไซเคิลวัสดุพลาสติกที่ใช้ในสำนักงาน โดยวางแผนที่จะให้กฏหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเร็ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะพลาสติกของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ

จากข้อมูลในปี 2018 ญี่ปุ่นมีปริมาณขยะพลาสติก 8.91 ล้านตัน โดย 4.62 ล้านตัน เป็นขยะที่มาจากภาคธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปจัดการด้วยการเผา

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อเสนอจาก กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ภายใต้การรับรองจากคณะผู้เชี่ยวชาญ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญในปีหน้า

ภายใต้แผนการนี้ บริษัทขนาดใหญ่จะต้องแยกขยะพลาสติกออกจากขยะอื่น ๆ แล้วส่งไปยังบริษัทรีไซเคิล และถึงแม้บริษัทขนาดเล็กจะได้รับการยกเว้น แต่ก็จะถูกขอให้เพิ่มความพยายามในการรีไซเคิลด้วย

นอกจากนี้ ในข้อเสนอของร่างกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ ผู้ค้าปลีกและร้านอาหารต่าง ๆ ลดการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น หลอด และช้อน รวมทั้งขอให้สอบถามลูกค้าล่วงหน้าก่อนว่า ต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ และให้เพิ่มการใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่ดำเนินการรีไซเคิลขยะพลาสติกจากครัวเรือนต่าง ๆ จำนวน 4.29 ล้านตัน แต่เทศบาลท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมขยะประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด และ ถาดอาหาร ขณะที่ขยะพลาสติกบางประเภท เช่น ของเล่น และเครื่องเขียน ก็มักจะถูกนำไปเผาหรือฝังกลบ

ปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังส่งเสริมให้ลดการใช้และรีไซเคิลพลาสติก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและควบคุมมลพิษโดยมีเป้าหมายที่จะลดขยะพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งให้ได้ 25% ภายในปี 2030

เรียบเรียงจาก

https://english.kyodonews.net/news/2020/10/dd18d86cd307-japan-to-make-plastic-recycling-mandatory-for-large-corporate-users.html