GC x Doitung สร้างสรรค์งานคราฟต์ Upcycling ของเหลือใช้ สร้างสมดุลสู่ชุมชน

GC Circular Living Community ครั้งนี้ ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยอย่างดอยตุง

GC x Doitung

เนื่องจากโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอยู่แล้ว GC จึงอาสาเป็นคนช่วยเชื่อมดอยตุงให้เข้าถึงแหล่งเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล สอดคล้องกันกับความตั้งใจระยะยาวของโครงการพัฒนาดอยตุง ที่ต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของดอยตุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน ครั้งนี้ ดร. ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรสิ่งแวดล้อม ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิ มาบอกเล่าถึงความร่วมมือ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำลังก้าวไป

ดอยตุงมองความร่วมมือนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?

คุณธนพงศ์: “ดอยตุงเป็นองค์กรที่ไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบ และมีโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการนำเส้นใย upcycling เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป้าหมายของเรา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังทำให้เกิดสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ และสร้างสมดุลทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในด้านสังคม การพัฒนาทางเลือกเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของดอยตุง มีผลลัพธ์น่าดีใจอย่างไรบ้าง ?

คุณธนพงศ์: “คือการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้คน ดอยตุงอาจดูเหมือนชุมชนหนึ่งที่มีแค่ 11,000 คน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ดอยตุง มีผลกระทบมากมายมหาศาล เราอยู่แนวชายแดน เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดหลัก ถ้าไม่มีการพัฒนาทางเลือกให้ชุมชน เขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผลกระทบต่อประเทศก็จะมากมายตามมา ทุกวันนี้ เรานำประสบการณ์ออกไปช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นทั้งในและนอกประเทศ เป็นต้นแบบให้หลายๆ องค์กร และยังเป็นองค์กรเดียวในโลกที่ผลิตภัณฑ์ได้รับตรารับรองจากองค์การสหประชาชาติ ว่ามีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกด้วย

ดอยตุงมองเรื่องความยั่งยืน และการผลิตอย่างรับผิดชอบ (Responsible Production)อย่างไร ?

คุณธนพงศ์: เรามองว่า ความยั่งยืนต้องปลูกฝังที่จิตสำนึกของคน เพราะความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับทุกส่วนในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการทำงาน หรือการทำธุรกิจ ไม่ใช่แค่ Responsible Production แต่ Responsible Consumption ด้วย (การบริโภคอย่างรับผิดชอบ) และไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการผลิต แต่เป็นทั้งกระบวนการ และไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ว่า เราผลิตสินค้าอย่างรับผิดชอบ แต่เราต้องผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพด้วย คนถึงจะซื้อ และสินค้าถึงจะยั่งยืน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของดอยตุง doitung.org

เนื้อหาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์เรื่อง Way to Achieve World-Life Balance: Doing IT Best with OUR Partners เผยแพร่ในนิตยสาร a day ฉบับเดือนมกราคม 2563

ติดตามเนื้อหา World Life Balance | สมดุลของไลฟ์สไตล์ปัจจุบันกับความอยู่รอดของโลก ฉบับเต็มได้ทางนิตยสาร a day ฉบับเดือนมกราคม 2563 ได้ที่แผงหนังสือทั่วประเทศ

หรือ FB: a day magazine https://www.facebook.com/adaymagazine/