GC x Bio-Eco จุดเริ่มต้นง่ายๆ สร้างไลฟ์สไตล์รักโลก ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

เริ่มต้นปีใหม่ เชื่อว่าหลายท่าน คงกำลังค้นหาไอเดีย และพาร์ตเนอร์ใหม่ๆ เพื่อเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญ ร่วมกันริเริ่มการดำเนินงานตามหลัก Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลต่อองค์กรธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม GC Circular Living Community จึงขอแนะนำเรื่อง Way to Achieve World-Life Balance: Doing IT Best with OUR Partners เผยแพร่ในนิตยสาร a day ฉบับเดือนมกราคม 2563 ซึ่งนำผู้ประการ และคนทำงานทั้ง 4 แบรนด์ ที่พาร์ตเนอร์กับ GC มาบอกเล่าถึงความร่วมมือในการนำแนวคิด Circular Living มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และทำโครงการที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ธุรกิจ และทำให้เกิดแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

DOING IT BEST WITH OUR PARTNERS

เพราะทำคนเดียวไม่เท่า ‘เรา’ ทำด้วยกัน GC ในฐานะพาร์ตเนอร์ ที่ร่วมไม้ร่วมมือกัน เพื่อสร้างสมดุลให้โลก ได้นำแนวคิด GC Circular Living ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ระหว่างคนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยความสร้างสรรค์

GC x BIOECO

จุดเริ่มต้นง่ายๆของไลฟ์สไตล์รักษ์โลก เนื่องจากกระบวนการเคลือบพลาสติกโพลิเอทิลีนหรือLDPE เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของคุณเชวง อยู่วิมลชัย ประธานบริษัท ThaiKK อยู่แล้ว GC จึงเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับพันธมิตรผ่าน Customer Solution Center (CSC) ของ GC ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ลายเบญจรงค์ออกสู่ตลาด และประสานความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยหรือ TBIA เพื่อให้ทาง Thai KK สามารถใช้พลาสติกที่ผลิตจากพืชและสลายตัวได้ทางชีวภาพ (bioplastics) และเริ่มทำบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ในนามของ Bio-Eco

สำหรับ Bio-Eco บรรจุภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างไร ?

“เราคิดว่า คือการสร้างสำนึกรู้ให้คนหันมาคิดว่า เราไม่จำเป็นต้องใช้พลาสติก ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งก็ได้ อย่างน้อยผู้บริโภคเริ่มเข้าใจถึงข้อดีของการใช้สินค้า ที่ทำมาจากพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพซึ่งกลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เช่น ถ้าเขาเห็นผลิตภัณฑ์ของเราในร้านกาแฟหรือโรงแรมต่างๆเขาก็จะเข้าใจทันทีว่า ร้านหรือโรงแรมนั้นเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านของตัวแบรนด์เองสินค้าของ Bio-Eco ก็ตอบโจทย์การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรม เราไม่ได้คาดหวังให้คนต้องฝืนหรือบังคับให้เขาหันมาใช้ของเรา อย่างโครงการนำร่อง ที่เอาแก้วพลาสติกที่สลายตัวได้ ทางชีวภาพไปวางใน 7 โรงอาหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราก็เชื่อว่าได้เกิดทางเลือก เกิด awareness ขึ้นมาหรือคอนเซปต์ที่เราใช้กับลายเบญจรงค์ GC x Bio-Eco ก็เน้นว่า สินค้าชุดนี้เป็นของล้ำค่าที่คุณจะเอาไปมอบในโอกาสสำคัญๆ เราว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้คนรู้สึกหรือคิดเรื่องการใช้สินค้าพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพมากขึ้น

พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ยังเป็นเรื่องใหม่ Bio-Eco มีวิธีสื่อสาร ส่งเสริม หรือสร้างตลาดนี้อย่างไร ?

“เรารู้ว่า เรื่องนี้ต้องตั้งต้นจาก Brand Awareness หากคนตระหนักรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม คนก็จะเลือกบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกันมากขึ้น ที่เด่นๆเลย ก็คือเราเลือกที่จะทำแบรนด์ดิ้งกับลูกค้าโดยตรง คือให้เขาสามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเราได้ตามความต้องการเฉพาะตัว ซึ่งปกติการทำแบบนี้ จะต้องจ่ายค่าออกแบบเพิ่ม แต่เราเลือกให้ลูกค้าทำได้ในราคาต่ำหรือสั่งจำนวนน้อยๆ ก็สามารถทำได้ การสื่อสารที่สำคัญสำหรับตัวบรรจุภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพคือ การนำฉลากหรือเครื่องหมาย GC Compostable Label และ Compostable Standard EN13432 มารับรองมาตรฐานการย่อยสลายของตัวสินค้า ซึ่งจะช่วยทำตลาด และสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคการที่สื่อสารวิธีการย่อยสลายบนตัวบรรจุภัณฑ์เอง ก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเข้าใจตลาดใหม่ๆตรงนี้ได้”

Bio-Eco มองเรื่องความยั่งยืนและ Responsible Production (การผลิตอย่างรับผิดชอบ) อย่างไร ?

“เรามองว่า ควรจะมีมาตรฐานที่รองรับกระบวนการผลิตสินค้าจากพลาสติก ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพให้เหมือนกับการมีใบรับรองการผลิตพลาสติก ธรรมดาธุรกิจยั่งยืน คือธุรกิจที่จะตอบโจทย์วิถีชีวิตคนในอนาคต เราเชื่อเรื่อง Circular Living เหมือนกับ GC ว่า ในอนาคต ทุกคนต้องหาบาลานซ์ระหว่างวิถีชีวิตและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่า แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องปฏิวัติตัวเองทุกอย่าง แค่คิดว่า ทุกคนควรจะ balance to create a better world, better environment, and better society พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ ควรจะแพร่หลายมากขึ้น และเข้าไปอยู่ในการบริโภคและในทุกอุตสาหกรรม”

เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ bio-eco.co.th หรือ boxjourney.com

ติดตามเนื้อหา World Life Balance | สมดุลของไลฟ์สไตล์ปัจจุบันกับความอยู่รอดของโลก ฉบับเต็มได้ทางนิตยสาร a day ฉบับเดือนมกราคม 2563 ได้ที่แผงหนังสือทั่วประเทศ

หรือ FB: a day magazine https://www.facebook.com/adaymagazine/