คู่มือคัดแยกขยะ World-Life Balance Handbook โดย GC x a day

เรียนรู้การแยกขยะให้โปร ด้วยแนวคิด Circular Living ทำได้จริงไม่ว่าจะที่ออฟฟิศหรือที่บ้าน กับ ‘ผังล้มขยะ’ คู่มือคัดแยกขยะที่จะทำให้ขยะกลับเข้าสู่กระบวนการีไซเคิลและอัพไซเคิลได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนการเดินทางของขยะประเภทต่างๆ ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง เพราะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องของเราทุกคน

มาลอง Circular Living เริ่มต้นด้วยการคัดแยกขยะกันดูซักตั้ง